Titel vraag en antwoord-pagina Honkvast Makelaardij

Heeft u misschien al of nog vragen?

Het kopen of verkopen van een woning is niet iets dat u dagelijks doet. Het is dus niet zo vreemd dat u tijdens het kopen of verkopen van een woning tegen allerlei vragen aanloopt. Een makelaar kan de vragen waar u tegenaan loopt beantwoorden.

 

De meest voorkomende vragen heb ik voor u op een rij gezet:

 • 1) Wanneer ben ik in onderhandeling?

  U bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze

  reageert op uw bod door:

  a) Een tegenbod te doen.

  b) Expliciet te melden dat jullie in onderhandeling zijn.

   

  U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar

  zegt dat uw bod met de verkoper besproken zal worden.

 • 2) Mag een verkoopmakelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

  Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk niet tot een verkoop te leiden. Bovendien zal de verkoper waarschijnlijk graag willen weten of er meer belangstelling is. Ook mag er met meerdere geïnteresseerde kopers tegelijkertijd onderhandeld worden. Een makelaar moet dit wel duidelijk aan alle partijen melden.

  Vaak zal de verkopende makelaar belangstellenden mededelen dat er al een bod ligt of dat er onderhandelingen gaande zijn. Als geïnteresseerde koper mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar gaat pas over tot onderhandelen met de andere partijen als de onderhandeling met de eerste gegadigde beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de biedingen. Dit zou overbiedingen kunnen uitlokken.

 • 3) Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?

  Nee, de verkoper is niet verplicht de woning dan aan u te verkopen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs gezien moet worden als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt, of dat er (via de makelaar) een tegenbod gedaan wordt.

 • 4) Kan de verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling veranderen?

  Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast heeft u als potentiële koper ook het recht tijdens de onderhandelingen uw bod te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerdere bod.

 • 5) Hoe komt de koop tot stand?

  Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken -onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken- dan legt de verkopende makelaar de afspraken vast in een koopovereenkomst. Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand. Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als u deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet u dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijgt u niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt.

   

  Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  1. Financieringsvoorbehoud.

  2. Geen huisvestingsvergunning.

  3. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.

  4. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.

  5. Een No-Risk clausule (zie vraag 12)

   

  De koop komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit heet het schriftelijkheidsvereiste. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking (zie vraag 11). Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

 • 6) Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

  Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. Op dat moment kan de verkoper –op advies van de makelaar– besluiten de biedingsprocedure te wijzigen in bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. In deze procedure krijgen alle bieders een gelijke kans om een bod uit te brengen. De makelaar dient uiteraard eerst eventueel eerder gedane toezeggingen of afspraken na te komen, voordat de procedure veranderd wordt.

 • 7) Mag een makelaar een exorbitant en onrealistisch hoge prijs vragen voor een woning?

  De verkoper bepaalt in overleg met de makelaar voor welke prijs hij zijn woning wil verkopen. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.

 • 8) Wat is een optie?

  Het begrip ‘optie’ wordt op twee manieren gebruikt:

   

  a) In juridische zin geeft een optie een partij (in dit geval de koper) de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij (de verkoper) te sluiten. Beide partijen zijn het dan eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie gebruikelijk. Bij de aankoop van een bestaande woning niet.

   

  b) Bij de aankoop van bestaande woningen wordt het begrip ‘optie’ eigenlijk ten onrechte gebruikt. ‘Optie’ heeft dan de betekenis van bepaalde afspraken die een verkopende makelaar maakt met een geïnteresseerde koper tijdens het onderhandelingsproces. Bijvoorbeeld de toezegging dat de koper een paar dagen bedenktijd krijgt voor het uitbrengen van een bod. De koper kan deze tijd gebruiken om beter inzicht te krijgen in zijn financiering of de gebruiksmogelijkheden van de woning. De makelaar zal in deze periode bij andere geïnteresseerde partijen aangeven, dat op de woning een optie rust. Een optie kunt u niet eisen. De verkoper beslist in overleg met de makelaar of dergelijke opties worden gegeven.

 • 9) Moet de makelaar met mij als eerste in onderhandeling als ik de eerste ben die een afspraak maakt voor een bezichtiging? Of als ik als eerste een bod uitbreng?

  Nee, dit hoeft niet. De verkoper bepaalt samen met de verkopende makelaar met wie hij in onderhandeling gaat. Vraag als koper de verkopende makelaar van te voren naar de verkoopprocedure die gehanteerd wordt om teleurstelling te voorkomen.

 • 10) Valt de makelaarscourtage onder de ‘kosten koper’?

  Nee, deze courtage zit er niet in. Onder ‘kosten koper’ vallen:

  a) Overdrachtsbelasting.

  b) Notariskosten, onder andere voor het opmaken van de leveringsakte en het

  inschrijven ervan in het Kadaster.

   

  Naast bovengenoemde kosten kunnen er notariskosten zijn voor het opmaken en inschrijven van de hypotheekakte. Indien de koper een aankoopmakelaar heeft ingeschakeld, dan komt de courtage voor deze aankoopmakelaar voor rekening van de koper. Deze worden over het algemeen verrekend via de eindafrekening die de notaris opmaakt. De kosten van de verkopende makelaar zijn voor rekening van de verkoper.

 • 11) Wat houdt de ‘drie dagen bedenktijd’ voor de koper precies in?

  De wettelijk vastgestelde ‘drie dagen bedenktijd’ houdt in dat u als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld. De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

 • 12) Wat is een No-Risk clausule?

  Veel mensen durven geen woning te kopen voordat hun eigen woning verkocht is en stappen daardoor bij voorbaat niet over naar een andere woning. Koopt u met de No-Risk clausule dan kunt u die overstap vaak wel maken. De No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde. Deze voorwaarde voorkomt dat de koper met dubbele lasten komt te zitten. De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt. De verkoper dient uiteraard eerst akkoord te gaan met deze ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst. Tijdens de looptijd van de No-Risk clausule doet de koper al het mogelijke om zijn woning te verkopen. De verkoper gaat gedurende die tijd door met de verkoop van de reeds verkochte woning. Vindt de verkoper een andere koper, die in zijn ogen onder gunstigere voorwaarden de woning wil kopen, zonder de No-Risk clausule, dan krijgt de eerste koper bedenktijd om de koop definitief te maken óf om af te zien van de koopovereenkomst. In het laatste geval verkoopt de verkoper vervolgens de woning aan de tweede koper.

 • 13) Mag ik als koper advies van de verkopende makelaar verwachten?

  De verkopende makelaar vertegenwoordigt de belangen van de verkoper. Hij zal de verkoper adviseren tijdens het verkoopproces. De verkopende makelaar kan en mag daarom niet tegelijkertijd uw belangen behartigen. Als u dus begeleiding en advies wilt tijdens het aankoopproces, dan is het verstandig zelf een aankoopmakelaar in te schakelen.

 • 14) Wat zijn de tarieven voor de dienstverlening van makelaars?

  Vanuit de branche worden geen (advies)tarieven voorgeschreven. Iedere makelaar mag zijn eigen tarieven en courtages bepalen. De prijs die u betaalt is uiteindelijk afhankelijk van de samenstelling van het dienstenpakket dat u afneemt. Maak daarom een afspraak met een makelaar bij u in de buurt voor een vrijblijvend gesprek over de gewenste dienstverlening. Zo kan er een berekening voor u gemaakt worden van de courtage. Naast de courtage kan de makelaar de gemaakte kosten voor bijvoorbeeld advertenties of kadastraal onderzoek doorberekenen. Over het maken van deze kosten zal de makelaar afspraken met u maken.

 • 15) Heeft mijn woning een ‘energielabel’ nodig?

  Het energielabel voor woningen geeft met klassen (A++ tot en met G) en kleuren (donkergroen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een woning is, in vergelijking met soortgelijke woningen. Het energielabel is een rapport van enkele pagina’s, opgesteld door een gecertificeerd energielabeladviseur. Vanaf 2008 is een energielabel verplicht bij de verkoop van een woning, op enkele uitzonderingen na. Uw makelaar kan u hierover meer vertellen. Het energielabel kan in uw voordeel werken. Hoe energiezuiniger uw woning is, hoe waardevoller uw woning wordt. De makelaar kan u doorwijzen naar een gecertificeerd energielabeladviseur.

 

HONKVAST MAKELAARDIJ

Met hart voor huizen in Rozenburg

 

TELEFOON: 0181-21 54 14

MOBIEL/WHATSAPP: 06 27 19 13 12

E-MAIL: info@honkvast.com

Link naar Facebook-pagina van Honkvast Makelaardij