Het op juiste waarde schatten van uw woning

Een goede taxatie is meer dan zo maar een globale schatting van de waarde van uw (toekomstige) woning. Er wordt een actueel waardeoordeel gegeven aan de opdrachtgever op grond van aard, stand, ligging en de staat waarin de woning zich bevindt.